Radiologie

Radiologie

Wij beschikken over een afzonderlijk lokaal voor radiologisch onderzoek.

Behalve voor dringende gevallen dient er een afspraak te worden gemaakt.

Wij raden aan de hond of kat nuchter te houden omdat soms een lichte verdoving noodzakelijk is.