Puppy-aandoeningen

Puppy
Aandoeningen

Onze praktijk is gespecialiseerd in ziekten van jonge en opgroeiende honden.

Er zijn vier grote categorieen aandoeningen:

Virale en bacteriële ziekten

Deze ziekten die eveneens bij volwassen honden kunnen voorkomen zijn altijd vrij ernstig bij pups omdat hun immuunsysteem nog onvoldoende ontwikkeld is. Bij een aantal virussen is de afloop soms dodelijk. Bovendien zijn deze ziekten zeer besmettelijk. Af en toe is hospitatalisatie noodzakelijk.

Parasitaire ziekten

Darmparasieten en huidparasieten komen zeer veel voor bij pups. Er is dikwijls een microscopisch onderzoek nodig om de juiste diagnose te stellen. Deze ziekten zijn soms niet alleen besmettelijk voor ander honden maar ook voor hun baasje!

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen kunnen tijdens het eerste levensjaar tot uiting komen. Soms is radiografisch onderzoek noodzakelijk om tot de diagnose te komen. Een aantal afwijkingen kan operatief worden behandeld.

Deficiënties

Vooral bij pups kunnen een aantal tekorten in de voeding tot ziekte leiden. Vooral vitamines, calcium en glucose moeten in de juiste hoeveelheden in de voeding voorkomen.

Het gebruik van kwaliteitsvoeding is dus vooral bij pups belangrijk om deficienties te voorkomen.